КОНТАКТЫ

Наши телефоны
тел. +7 (499) 763-18-39
факс +7 (499) 763-18-38

Адрес:
129110, Москва
Переяславский пер.,д.6

E-mail: info@uszn-cao.ru 

Приемная

Заковранова Лилия Олеговна

Тел. +7(499)763-18-39

       +7(499)763-18-38 факс

cao@dszn.ru

info@uszn-cao.ru


 

 

Отдела координации работы по социальной защите населения

 

 

Скиданова Е.А.

 

 

Заместитель начальника Отдела

Скиданова Елена Анатольевна

Тел. +7(499)763-19-17

skidanova@uszn-cao.ru

 


 

Корнеева И.В.

 

 

Корнеева Ирина Владимировна

Тел. +7(499)763-19-64

korneeva@uszn-cao.ru

 

 

 

 

 

 

Герцева Елена Витальевна

Тел. +7(499)763-19-14

info@uszn-cao.ru

 


 

Чинаев П.Ю.

 

 

 Чинаев Петр Юрьевич

Тел. +7(499)763-19-53-т/факс

chinaev@uszn-cao.ru

 


 

Исаева Е.Н.

 

 

Исаева Елена Николаевна

Тел. +7(499)763-19-31

isaeva@uszn-cao.ru

 

 


Дух Наталья Борисовна

Тел. +7(499)763-19-79

dukhNB@mos.ru

 

Лаптева Людмила Игоревна

Тел. +7(499)763-19-13

ilaptevaLI@mos.ru

 

Шогова Елена Анатольевна

Тел. +7(499)763-19-61

shogovaEA@mos.ru

 

Калимулин Али Николаевич

Тел. +7(499)763-19-18

kalimulinAN@dszn.ru

 

 

Финансово-экономический отдел - бухгалтерия

 

Волкова Т.В.

 

 

Главный бухгалтер

Волкова Татьяна Викторовна

Тел. +7(499)763-19-73

volkova@uszn-cao.ru


 

Семилетова Н.Г.

 


Семилетова Наталья Георгиевна

Тел. +7(499)763-19-30

semiletova@uszn-cao.ru

 

 

 

Кислицина Л.Н.

 


 Кислицына Любовь Николаевна

Тел. +7(499)763-17-36-т/факс

kislicina@uszn-cao.ru

 

 

 

Шубин А.А.

 

 

 Шубин Александр Александрович

Тел. +7(499)763-18-49

shubin@uszn-cao.ru

 

 

 

 Воронова Ирина Александровна

Тел. +7(499)763-18-21

voronovaIA@dszn.ru

 

 Абрамова Светлана Анатольевна

Тел. +7(499)763-18-30

abramovaSA@dszn.ru


 Усова Оксана Олеговна

Тел. +7(499)763-18-32

usovaOO@dszn.ru

 

Лемешева Светлана Ивановна

Тел. +7(499)763-19-32

lemeshevaCI@dszn.ru

Новости :